201502171424187984JTJKNSNn2015021714241879892YCcSyzG201510141444805188KBBRcYDZ2015021714241879789vYytr6d
201601111452502289NfoGQzNh201601111452502299AiPHhn3c201601111452502305TBKnJpJy2016011114525023101I7hXC7y

LÄS MER »

Pressmeddelande

Ny upplaga av populär bok om utanförskap i Rågsved

Nu trycks en andra upplaga av Musketörerna i Rågsveds och Lumen Behaviors populära bok ”Återvinningen” – en bok där Musketörerna själva delar med sig av sina egna livsberättelser, där historia, egna val och ett riggat system gör situationen mycket mörk för de mest utsatta. Men de visar också på en möjlighet till förändring.

Första upplagan av Återvinningen kom 2015, och innehåller flera intervjuer med människor som lever i utanförskap. Det är ett omfattande material som riktar sig mot utbildare och beslutsfattare med målet att få belysa de luckor som finns i välfärden, och hur människor behandlas som hamnar utanför. Men boken är också ett analysmaterial – där människor som har unik kunskap om den här typen av utsatthet själva delar med sig av sina erfarenheter.

”Återvinningen” är ett starkt exempel på hur viktigt det är med empatiska möten för att driva beslutsprocesser i rätt riktning. De människor som intervjuas i den boken blir sällan hörda, men sitter på alldeles särskild kunskap om hur vi kan hitta lösningar på det här svåra samhällsproblemet. - Johanna Hallin, VD på Lumen Behavior

Musketörerna i Rågsved är en ideell organisation som arbetar tillsammans med personer som är eller varit i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik. De guidar människor i utanförskap genom byråkrati och systemet för att få sina rättigheter tillgodosedda.

Vi ser en stor efterfrågan på livsberättelser från utanförskapet. Det gläder oss att detta viktiga perspektiv blir lyft, och att de som själva upplever problemet tillåts vara en del av lösningen. - Michaela Sjögren, Musketörerna i Rågsved

Återvinningen har blivit uppmärksammad av flera instanser. Författarinnan Susanna Alafonski sammanfattar boken väl, ”Återvinningen är en berättelse om hur livet kan komma tillbaka. Inte genom tur eller lottovinster, inte genom passiva bidrag. Arbetsmodellen är att först hjälpa sig själv, sedan hjälpa andra. Musketörerna visar modellen.”

Kontakt:
Michaela Sjögren Cronstedt, Musketörerna i Rågsved, mcronstedt@gmail.com
Johanna Hallin, Lumen Behavior, johanna@lumenbehavior.com

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Musketörernas bok - ÅTERVINNINGEN

Vad krävs för att återvinna ett liv? Alla människor vill leva med värdighet, gemenskap, kompetens – men systemet gör det mycket svårt för redan utsatta grupper att uppnå det. Vägen från utanförskap och hemlöshet är krokig och lång, men Musketörerna i Rågsved visar att det går. Med tålamod, bra bemötande, hänsyn och respekt.

I ”Återvinningen” delar Musketörerna sina egna livsberättelser, där historia, egna val och ett riggat system gör situationen mycket mörk för de mest utsatta. Men de visar också på en möjlighet till förändring. Möt Musketörerna, överlevarna som talar i egen och gemensam sak, för att bli medborgare igen och för att göra skillnad för andra.

VILL DU LÄSA VAD FÖRFATTAREN SUSANNA ALAKOSKI OCH DOKUMENTÄRFILMAREN TOM ALANDH TYCKER OM BOKEN?
KLICKA HÄR»

ERBJUDANDE FRÅN MUSKETÖRERNA!

- MRs bok ÅTERVINNINGEN
- Kartan om utanförskapet
- MEDLEMSKAP I MR 2016
ALLT FÖR 150 KRONOR + FRAKT!!

ALLT I ETT!!!!

Du kan beställa dem på info@musketorerna.se eller på telefon 08-556 23 000

Musketörerna i Rågsved

En för alla - alla för en

MRs värdegrund utgår från Konventionen om mänskliga rättigheter och bygger på övertygelsen: att alla människor har lika värde, att alla människor har samma rättigheter oavsett vilka de är eller varifrån de kommer.

MR är en rättighetsorganisation. Alla vi som arbetar för MR står bakom de mänskliga rättigheterna. I våra ställningstaganden, handlingar och ageranden respekterar vi dessa rättigheter. Därför är det viktigt att en konstruktiv dialog ständigt pågår och att samtalen hålls levande för att säkerställa och utveckla denna gemensamma syn och förståelse.

Som Musketör står jag för:

  • Att inte diskriminera
  • Att inte mobba eller trakassera eller snacka skit om andra
  • Att var och en har rätt att stå upp för sin åsikt och att bli lyssnad till och respekterad
  • Att inte utnyttja andra
  • Att lösa tvister och problem genom samtal och dialog. Går inte det, talar vi med verksamhetsledaren eller styrelsen för MR för att finna en gemensam lösning
  • Att vara med och skapa en laganda byggd på tillit och ömsesidig respekt för varandra och andra
  • Att vi stödjer, motiverar och uppmuntrar varandra för att varje insats ska leda till goda och bästa möjliga resultat.

Vi ska försäkra att följande råder inom MR:

Bra bemötande, Hänsyn, Tålamod och Respekt.

Bilder

Rågsved gamla bilder

Kontakta oss

Musketörerna i Rågsved
Stövargatan 75
124 61 Bandhagen

Tel. 08 - 556 230 00
info@musketorerna.se

Nyheter

Bli medlem i Musketörerna
Sätt in 100 kr Kronor På Bankgiro 246-7371. - få medlemsbladet 2 gånger om året.

Facebook

Karta

Vill Du skriva ut kartan?
Tryck här

Kartan får användas om källa anges.

Kort info om MR