Om Musketörerna

Musketörerna i Rågsved är en ideell organisation som arbetar tillsammans med personer som är eller varit i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik.  I Musketörerna är det de utsatta själva som driver organisationen och får stöd att tala i egen sak.

Musketörernas guider lotsar deltagarna till olika myndigheter, förvaltningar och institutioner för att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda utifrån principen att ”alla har lika värde och samma rättigheter”. Guiderna utbildas genom metoden ”att lära genom att göra” och i principen att ”först får du stöd av andra att hjälpa dig själv, sedan stöder du andra att hjälpa sig själva”. Musketörernas verksamhet är ett ”återvinningsprojekt” – människor som hamnat i utanförskap kommer tillbaka och gör skillnad för andra.

Musketörerna arbetar för att förändra livsvillkoren för utsatta människor, deras barn och familjer. vi:

  • Guidar människor i utanförskap och hemlöshet, så att de får sina grundläggandet rättigheter tillgodosedda - Erbjuder möjliga vägar till återförening med barn, familj och andra anhöriga som genom utanförskapet förlorat kontakt
  • Informerar och utbildar om konsekvenserna av hemlöshet utanförskap

Bakgrund

Musketörerna i Rågsved har nu bedrivit arbete med personer i utanförskap, hemlöshet och med beroendeproblematik under nio år. Arbetsmodeller för guidning, återförening och information har tagits fram, utvärderats och utvecklats. Verksamheten har stabiliserats. Samtidigt har nya utmaningar kommit liksom ökad efterfrågan på guidning och stöd. Numera kommer deltagare från hela Stockholms-området efter att från början i huvudsak varit lokaliserade till Rågsved och närområdet.

Musketörerna står därför inför uppgiften att dels mer systematiskt utbilda guider med en blandning av teori och praktik, dels arbeta aktivt för att etablera Musketörverksamhet i flera stadsdelar. Socialförvaltningar, jobbtorg och lokalkontor av arbetsförmedlingar från flera stadsdelar/kommuner skickar numera deltagare till Musketörerna.

Musketörerna kommer därför också att under 2016 ansöka om projektbidrag från Stockholms stads socialförvaltning för att på så sätt försöka få en mer stabil ekonomisk plattform och därmed kunna planera mer långsiktigt.

Musketörernas uppdrag

Musketörerna arbetar för människor som är utsatta och som lever i, eller riskerar hemlöshet. Vi stöder även deras anhöriga. Syftet med föreningen är att stödja människor som är eller har varit i missbruk, att bryta utanförskapet och skapa förhållanden och livsomständigheter som präglas av gemenskap, deltagande och ansvarstagande. Vi genomför olika projekt, arrangemang och aktiviteter för att främja den sociala gemenskapen och förstärka möjligheterna till ett värdigt liv.

Rättigheter

Vi utgår från att alla människor har lika värde och att alla har samma rättigheter.Vi kämpar för att våra deltagare ska har rätt till hälsovård, utbildning och sysselsättning och att alla deras möjligheter ska tas till vara. Vi ersätter inte eller konkurrerar med andra institutioner, organisationer eller föreningar som förmedlar olika former av stöd och service. Vårt uppdrag är att se till att våra deltagare får del av dessa.

Musketörernas engagemang

Musketörerna i Rågsved är en ideell förening och stor del av det bakomliggande arbetet utförs av frivilliga och volontärer som är engagerade i de frågor Musketörerna driver..

Musketörerna lönebidrag för 5,5 anställda, alla med egna erfarenheter av hemlöshet och utanförskap. Musketörerna svarar för en egeninsats på cirka 6.000 kronor per person och månad liksom för pensions- och försäkringskostnader.

Musketörernas ekonomi

Utan det stora och viktiga stöd som fonder och stiftelser ger Musketörerna i Rågsved skulle inte verksamheten kunna bedrivas. För verksamheten under 2016 ansöker Musketörerna om fortsatt stöd hos stiftelsen OA Söderberg, Stiftelsen Gustaf Vasagården, Stiftelsen Oscar Hirsch Minne, Stiftelsen Bertil Strömberg och Åhlén-stiftelsen.Musketörernas samarbete med Stiftelsen Hugo Stenbeck fortsätter för att stödja människor i utanförskap och utsatthet.