Protokoll och andra dokument

Alla protokoll finns att läsa hos Musketörerna på Stövargatan 71 i Rågsved.

Hederskodex

Inledning
MRs värdegrund utgår från Konventionen om mänskliga rättigheter och bygger på övertygelsen
- att alla människor har lika värde
- att alla människor har samma rättigheter
oavsett vilka de är eller varifrån de kommer.

MR är en rättighetsorganisation. Alla vi som arbetar för MR står bakom de mänskliga rättigheterna. I våra ställningstaganden, handlingar och ageranden respekterar vi dessa rättigheter.

Därför är det viktigt att en konstruktiv dialog ständigt pågår och att samtalen hålls levande för att säkerställa och utveckla denna gemensamma syn och förståelse.

Som Musketör står jag för:

Att inte diskriminera

Att inte mobba eller trakassera eller snacka skit om andra

Att var och en har rätt att stå upp för sin åsikt och att bli lyssnad till och respekterad

Att inte utnyttja andra

Att lösa tvister och problem genom samtal och dialog. Går inte det, talar vi med verksamhetsledaren eller styrelsen för MR för att finna en gemensam lösning

Att vara med och skapa en laganda byggd på tillit och ömsesidig respekt för varandra och andra

Att vi stödjer, motiverar och uppmuntrar varandra för att varje insats ska leda till goda och bästa möjliga resultat.

Vi ska försäkra att följande råder inom MR:
- Bra bemötande
- Hänsyn
- Tålamod
- Respekt