Kartan

Musketörerna guidar deltagare genom det snåriga välfärds- och regelsystemet. Kartan visar på de stationer deltagare måste passera för att åter bli fullvärdiga medborgare. Det är en svår och komplicerad resa.

Vägen genom alla de instanser som måste besökas för att ta sig ur ett utanförskap är lång och krokig. Det är ingen som hinner vara överallt innan kontoren stänger kl. 17. Dessutom gäller det att ta de olika stationerna i rätt ordning. Musketörerna i Rågsved stöder de utsatta genom att följa dem till berörda myndigheter och institutioner: vi ringer, sitter i oändliga telefonköer, samlar in och fyller i mängder av blanketter och formulär, skriver inlagor, deltar i möten med tjänstemän och handläggare och försöker att samordna mellan olika myndigheter, instanser och vårdinrättningar. Allt för att utsatta människor också ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.