GÖSTA WARODELL HAR AVLIDIT

Gösta Warodell, initiativtagaren och en av Musketörernas i Rågsved grundare, har hastigt avlidit. Han var på väg till Rågsvedsdagen i lördags för att tala om att bygga ett samhälle där alla får plats som start på ett starkt politiskt engagemang från Musketörerna. Han ville att Musketörerna skulle vara aktiva inför Riksdagsvalet i september 2018. Att vi hade en skyldighet att berätta om ett ”Sverige vi inte trodde fanns”. Om det utanförskap vi ser drabbar människor, hur välfärdssystemets byråkrati marginaliserar de redan mesta utsatta och svårigheten att ta sig tillbaka i samhället igen. Han skulle också berätta om Musketörernas deltagande i nattvandringarna i stadsdelen. På T-banetåget fick han en hjärnblödning och fördes med ambulans till S:t Görans sjukhus. Han avled på morgonen idag, den 25 maj. Med honom på sjukhuset har funnits hans barn, mammorna till barnen, syskon, familj och många vänner.

Gösta var Rågsveds väktare. Hans tankar, omtanke och engagemang blev en grundpelare för Musketörerna i Rågsved. Gösta, med alla sina egna erfarenheter av utsatthet och utanförskap – han själv bodde under en tid i ett garage, såg till att gamla kamrater och nya, drogs in i föreningen. Många har sett Gösta dyka upp en här, en där, inte sällan på cykel, för att fråga hur läget var och bjuda in till Musketörerna. Det finns många som kan tacka Gösta för att de rest sig upp, rätat på ryggen, kommit tillbaka och nu är delaktiga medborgare i samhället igen.

Ibland var stubinen väldigt kort och åsikterna bergfasta. Detta skapade då och då konflikter. Men de byggde på hans grundsyn att människor har lika värde och samma rättigheter och rätt att göra sin röst hörd och få utrymme till det. Detta oberoende var de kommer ifrån och vilka de än är. Upprördheten över att det inte alltid är så, fick honom att höja rösten. Han var en slagskämp för rätt och rättvisa! Gösta hade pondus och gick ingen oförmärkt förbi. Han var en ledare och han ledde Musketörerna. Utan honom hade vi inte kunnat uträtta det arbete som görs idag.

Det är med stor sorg och saknad vi följer Gösta till den sista vilan. Gösta fattas oss redan. Vi hade behövt honom länge till. Han finns i våra hjärtan och tankar. Vi vet att han är med oss i det arbete vi göra, i hela den anda som är Musketörernas och i det engagemang som når andra människor i utsatthet och utanförskap. Mitt i allt detta finns Gösta alltid med oss.
EN FÖR ALLA – ALLA FÖR EN!

Gösta levde sitt liv utifrån den principen. Ingen skulle lämnas utanför! Var det ”en för alla – alla för en” så var det så. Inte bara på ett papper eller en text i ett fint dokument, utan både i ord och handling.

Barnen och familjen har bett Musketörerna att besvara frågor och ge information.
De behöver nu egen tid för att samla kraft och ork.